WEBOVÉ STRÁNKY

Pro tuto pražskou komunikační agenturu jsme vytvořili webovou prezentaci. Cílem bylo mít velmi jednoduchou prezentaci s minimem informací a kontaktem na klienta. Tento web funguje jako takový vítr v zádech. Nemá za cíl tvořit první kontakt, ale utvrdit již rozhodnutého klienta.

Na nových vlnách - WORKOHOLIX
Na nových vlnách - WORKOHOLIXmoderní webdesign
Na nových vlnách - WORKOHOLIX

PODSTRÁNKY

Zvolili jsme pro tento web prezentaci stránek, které se přesouvají jako celek. Na stránce tak klasicky nerolujete, ale překlápíte stránky, podobně jako listy v knížce.

PODSTRÁNKY

Zvolili jsme pro tento web prezentaci stránek, které se přesouvají jako celek. Na stránce tak klasicky nerolujete, ale překlápíte stránky, podobně jako listy v knížce.

Na nových vlnách - WORKOHOLIX

LOGO

Ještě před vytvořením loga jsme s klientem probírali jeho záměry a použití. Vzniklo tak typické logo, ve kterém se spojují důležité prvky pro klienta osobně i pro firmu jako takovou.

Na nových vlnách - WORKOHOLIX
Na nových vlnách - WORKOHOLIX

VÝZNAM LOGA

Vysvětlení jednotlivých částí loga je součástí logomanuálu.

VÝZNAM LOGA

Vysvětlení jednotlivých částí loga je součástí logomanuálu.

Na nových vlnách - WORKOHOLIX

RAZÍTKO

Na nových vlnách - WORKOHOLIX
Na nových vlnách - WORKOHOLIX

VIZITKY

VIZITKY

Na nových vlnách - WORKOHOLIX
01. O PROJEKTU

NA NOVÝCH VLNÁCH

Je jedním z unikátních a neopakovatelných projektů. Spojení odbornosti, energie a entusiasmu klienta dává tomuto projektu zcela jedinečnou podobu a vizuální styl. I marketingová komunikace je vzhledem k jeho činnosti, kdy pracuje jen s velmi úzkou skupinou lidí, zcela individuální. Vzniká tak projekt, který se může zdát na první pohled až nepochopitelný a přesto zapadá do celkového marketingového mixu klienta. Velmi rádi realizujeme takovéto individuální projekty, které jsou specifické.

Creative direction:

Lubor Malý

Marketing:

Lubor Malý

Webové stránky:

Daniel Szkandera

Design:

Mirek Kasarda

Líbilo by se vám něco takového?

02. O NÁS

Zajišťujeme kompletní marketingový servis, který Vám pomůže s aktivní propagací Vašich služeb či produktů. Poskytujeme kvalitní servis a zákaznickou podporu. Tvoříme webové stránky a staráme se o jejich údržbu. Vytváříme marketingové plány a strategie ke zvýšení zájmu zákazníků v online i offline prostředí. Provádíme nábory nových zaměstnanců do kanceláře, ale i služeb či manuální práci. Vytváříme grafický obsah, např. fotky, videa, texty, příspěvky, tiskoviny (plakáty, katalogy, brožury, vizitky), loga.