WEBOVÉ STRÁNKY

Základním aspektem těchto webových stránek jsou jednotlivé realizace. Některé z nich mají svůj vlastní detail, aby dostatečně vynikla jejich výjimečnost. Celý web je postaven především na kvalitních fotografiích jednotlivých staveb od předních českých fotografů. Díky přístupu investora jsme mohli provést detailní analýzu starého webu, následně navrhnout a realizovat nový, minimalistický, moderní web, který zaujme cílovou skupinu a detailně představit realizace firmy.

IPM Building - WORKOHOLIX
IPM Building - WORKOHOLIX
IPM Building - WORKOHOLIX
IPM Building - WORKOHOLIXmoderní webdesign
IPM Building - WORKOHOLIX

8smička

Pro vybrané realizace jsme vytvořili unikátní stránky tak, aby co nejvíce vynikly detaily stavby. U rekonstrukce galerie 8smička jsme použili fotografie přes celou šířku obrazovky. To nám umožnily podklady, které byly nafoceny na šířku a ve vysoké kvalitě.

8smička

Pro vybrané realizace jsme vytvořili unikátní stránky tak, aby co nejvíce vynikly detaily stavby. U rekonstrukce galerie 8smička jsme použili fotografie přes celou šířku obrazovky. To nám umožnily podklady, které byly nafoceny na šířku a ve vysoké kvalitě.

IPM Building - WORKOHOLIX

MĚCHENICE

U této podstránky jsme využili umístění textu vedle fotek. Celá podstránka tak funguje jako jeden příběh o daném domu. Díky tomuto detailu si návštěvník webu prohlédne stavbu i se zaměřením na detail a stráví prohlížením mnohem více času.

IPM Building - WORKOHOLIX
IPM Building - WORKOHOLIX

ROČENKA

Jednou ročně vytváříme pro IPM Building ročenku, ve které shrneme činnost v uplynulém roce a díváme se do budoucnosti. Ročenka je distribuována připravené cílové skupině. V omezené míře je možné si ročenku objednat na webových stránkách firmy.

ROČENKA

Jednou ročně vytváříme pro IPM Building ročenku, ve které shrneme činnost v uplynulém roce a díváme se do budoucnosti. Ročenka je distribuována připravené cílové skupině. V omezené míře je možné si ročenku objednat na webových stránkách firmy.

IPM Building - WORKOHOLIX
01. o projektu

IPM BUILDING

Pro IPM Building jsme připravili kompletní marketingovou strategii a taktiku, na kterou navazovala tvorba webových stránek a ročenky.

Pro vytvoření dobré marketingové koncepce bylo zásadní seznámit se s klienty a stavbami firmy IPM Building. Navštívil jsem několik jejich staveb, přečetl hromadu knih a periodik. Pochopení podstaty zájmu klientů bylo klíčové pro stanovení správné strategie, kterou budeme nyní aplikovat.

Je radost pracovat pro firmu, kde vidíte tak úžasný výsledný produkt. Každý z nich je jedinečný a vytvářený na míru klientovi. Jednotlivé stavby jsou až umělecká díla. Webové stránky i ročenka následně odráží tuto unikátnost. Každé stavbě jsme věnovali individuální pozornost a péči, což se nyní odráží v tom, jak návštěvníci prohlíží webové stránky. Na webu tráví mnohem více času a prohlíží si jednotlivé realizace.

Marketingová strategie

Definovali jsme klientelu firmy a analyzovali její chování tak, že jsme schopni na ni zacílit reklamu. Určili jsme marketingové aktivity a v taktice připravili jejich realizaci na následujících několik let.

Webové stránky

Jasně definované cílové skupiny a kvalitní podklady nám umožnily vytvořit jedinečný web, který prezentuje zejména realizace jednotlivých staveb. Pro několik z nich navíc vznikl zcela unikátní detail, který více ukazuje výjimečnost dané stavby. Uživatelské použití stránek je pro nás v tomto projektu velmi zásadní a nyní sledujeme vývoj návštěvníků a jejich pohyb po webových stránkách.

Creative direction:

Lubor Malý

Marketing:

Lubor Malý

Webdesign:

Daniel Szkandera

Tisková grafika:

Josef Calda

Copywriting:

Petra Nedvědová

Líbilo by se vám něco takového?

02. O NÁS

Zajišťujeme kompletní marketingový servis, který Vám pomůže s aktivní propagací Vašich služeb či produktů. Poskytujeme kvalitní servis a zákaznickou podporu. Tvoříme webové stránky a staráme se o jejich údržbu. Vytváříme marketingové plány a strategie ke zvýšení zájmu zákazníků v online i offline prostředí. Provádíme nábory nových zaměstnanců do kanceláře, ale i služeb či manuální práci. Vytváříme grafický obsah, např. fotky, videa, texty, příspěvky, tiskoviny (plakáty, katalogy, brožury, vizitky), loga.