01. REALIZACE
02. CO DĚLÁME
Zjistěte co děláme - WORKOHOLIX
03. O NÁS

Zajišťujeme kompletní marketingový servis, který Vám pomůže s aktivní propagací Vašich služeb či produktů. Poskytujeme kvalitní servis a zákaznickou podporu. Tvoříme webové stránky a staráme se o jejich údržbu. Vytváříme marketingové plány a strategie ke zvýšení zájmu zákazníků v online i offline prostředí. Provádíme nábory nových zaměstnanců do kanceláře, ale i služeb či manuální práci. Vytváříme grafický obsah, např. fotky, videa, texty, příspěvky, tiskoviny (plakáty, katalogy, brožury, vizitky), loga.